Even voorstellen: Martin Hildebrand


Dr.mr. Martin Hildebrand is werkzaam als forensisch psychologisch onderzoeker, trainer en consultant. Hij studeerde Gezondheidswetenschappen (afstudeerrichting geestelijke gezondheidkunde) en Rechten (specialisaties straf- en strafprocesrecht en gezondheidsrecht) aan de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde in 2004 aan de Universiteit van Amsterdam (Proefschrift: Psychopathy in the treatment of forensic psychiatric patients: Assessment, prevalence, predictive validity, and clinical implications). Voor zijn proefschrift ontving hij een onderscheiding van de American Psychology - Law Society.

Hij publiceert regelmatig op het gebied van de forensische psychologie (wetenschappelijke artikelen, hoofdstukken, onderzoeksrapporten) en hij is mederedacteur van een aantal boeken op het gebied van (forensische) psychodiagnostiek en behandelingsstrategieën.

Enkele karakteristieke publicaties (voor een compleet overzicht, zie ‘Publicaties’) van zijn hand zijn:
 • Hildebrand, M., Hol, A. M., & Bosker, J. (2013). Predicting probation supervision violations. Psychology, Public Policy, and Law, 19, 114-125. doi: 10.1037/a0028179
  Download het artikel 
 • Hildebrand, M., & de Ruiter, C. (2012). Psychopathic traits and change on indicators of dynamic risk factors during inpatient forensic psychiatric treatment International Journal of Law and Psychiatry, 35, 276-288. doi:10.1016/j.ijlp.2012.04.001
  Download het artikel
 • Hildebrand, M., de Ruiter, C., & de Vogel, V. (2004). Psychopathy and sexual deviance in treated rapists: Association with sexual and non-sexual recidivism. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 16, 1-24.
  Download het artikel
Dr.mr. Hildebrand is co-auteur van diverse Nederlandse vertalingen/bewerkingen van veelgebruikte gestructureerde risicotaxatie-instrumenten, waaronder de: 
 • Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA; Kropp, Hart, Webster, & Eaves, 1995)
 • Historical, Clinical Risk management - 20 Versie 2 (HCR-20; Webster, Douglas, Eaves, & Hart, 1997)
 • Sexual Violence Risk – 20 (SVR-20; Boer, Hart, Kropp, & Webster, 1997)
 • Early Assessment Risk List for Boys (EARL-20B; Augimeri, Koegl, Webster, & Levene, 2001)
 • Youth Level of Service / Case Management Inventory (YLS/CMI; Hoge, & Andrews, 2002)
 • Short-term Assessment of Risk and Treatability (START; Webster, Martin, Brink, Nicholls, & Desmarais, 2004)

Hij heeft talrijke workshops verzorgd op het gebied van gestructureerde risicotaxatie van (onder andere) het risico van kindermishandeling, relationeel geweld en algemeen gewelddadig gedrag. Hij verzorgt deze workshops voor professionals (gedragsdeskundigen, psychiaters, vertrouwensartsen, maatschappelijke werkers, beleidsmedewerkers, advocaten, openbaar ministerie, rechterlijke macht, etc.) met uiteenlopende achtergronden, met verschillen in kennisniveau en ervaring, en met uiteenlopende doelen en verwachtingen. Ook traint hij professionals in het gebruik van de Psychopathie Checklist-Revised (PCL-R; Hare, 1991, 2003) en de Psychopathie Checklist: Jeugdversie (PCL:JV; Forth, Kosson, & Hare, 2003). Hij is co-auteur van de Nederlandse bewerkingen van de PCL-R, PCL: JV en de Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality – Institutional Rating Scale (CAPP-IRS; Cooke, Hart, & Logan, 2004).

Naast het trainen van professionals in het gebruik van gestructureerde risicotaxatie-instrumenten adviseert hij organisaties (bijvoorbeeld Bureaus Jeugdzorg, AMK’s, Stichting Reclassering Nederland) met betrekking tot de wijze waarop zij gestructureerde risicotaxatie in hun organisatie kunnen implementeren: best practice in een pragmatisch kader.

Dr.mr. Hildebrand houdt zich ook intensief bezig met instrumentontwikkeling. Zo ontwikkelde hij in opdracht van -- en in samenwerking met -- Reclassering Nederland een nieuwe versie van de Recidive Inschattings Schalen (RISc), hét algemene diagnose en risicotaxatie instrument voor de reclassering en het gevangeniswezen, waarmee reclasseringswerkers op gestructureerde wijze het recidiverisico van hun cliënten trachten in te schatten, met daaraan gekoppeld een advies over eventuele noodzakelijke interventies voor de betreffende cliënt gericht op het verminderen van de risico’s (Hildebrand & Reclassering Nederland, 2014).

Best practice in een pragmatisch kader

Trainingen/workshops op het gebied van:

"Ik werk 12 jaar in de jeugdzorg

  en heb al veel trainingen gevolgd. De training van dr. Hildebrand steekt er met kop en schouders bovenuit vanwege zijn ervaring in het werkveld van de (psychiatrische) zorg, zijn evidence-based denken en overbrengen van deze kennis, en zijn vermogen om zich aan te passen aan een sterk diverse groep. Zijn training heeft mij veel vertrouwen gegeven in het uitvoeren van een van de moeilijkste taken van mijn vak: risicotaxatie bij vermoedens van kindermishandeling. En dat is mij ontzettend veel waard!”
Dennis
Bureau Jeugdzorg Limburg